Profesor pokušao da objasni kako Bog ne postoji: Student ga ućutkao jednim odgovorom!

Profesor je studentima postavio sljedeće pitanje:

 “Da li je Bog stvorio sve što postoji?”

Jedan student je smjelo odgovorio: “DA.”

“Da li ste sigurni, kolega?”

 “DA,” ponovi student.

“Ako je Bog stvorio se, onda je stvorio i zlo. A po principu da naša djela određuju nas same, onda je Bog zao,” reče profesor. Pošto je student delovao šokirano, profesor je ponosan na sebe, sjeo. Bio je siguran da je još jednom dokazao da je vjera u Boga samo mit.

Drugi student je podigao ruku i rekao:

“Profesore, da vas pitam nešto: da li postoji hladnoća?”

“Naravno, kolega. Zar vam nikad nije bilo hladno?” nasmija se profesor.

Dok su se ostali studenti smijali, ovaj drugi student reče:

“Zapravo, gospodine, hladnoća ne postoji. Prema zakonu fizike, ono što mi smatramo hladnoćom je zapravo odsustvo toplote. 

Apsolutna nula je potpuni nedostatak toplote. Sva materija postaje interna i ne može da reaguje na ovoj temperaturi. Hladnoća ne postoji. Stvorili smo ovu reč da bismo opisali kako se osjećamo kada nema toplote.”

Ponekad ne dobijemo ono što želimo jer zaslužujemo mnogo više: Ova priča to i dokazuje!Student nastavi:

“Profesore postoji li mrak?”

“Naravno da postoji.”

“Opet griješite! Tama takođe ne postoji.  Tama je samo nedostatak svetlosti. Možemo proučavati svetlost, ali ne i tamu. Možemo koristiti Njutnovu prizmu da razlažemo belu svetlost u više boja i proučavamo različite talasne dužine svake boje. Ne možete izmeriti tamu. Jednostavan zrak svetlosti može upasti u svet tame i osvetliti ga. Kako možete znati koliko je prostor mračan? Tako što merite koliko je svetlosti predstavljeno. Zar ne? Tama je koncept kojim čovek opisuje šta se dešava kada nema svetlosti.”

Zatim je mladić pitao profesora: “Da li postoji zlo?”

Ovaj put profesor je oklijevao pa rekao: “Naravno, kao što rekoh. Viđamo zlo svaki dan. Nasilje među ljudima, širom svijeta.”

Na to student odgovori:

“Zlo ne postoji, gospodine, ili barem ne postoji zbog njega samog. Zlo je jednostavno odsustvo Boga. To je poput tame i hladnoće, reč koju je čovek stvorio da bi opisao odsustvo Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije vera ili ljubav, koje postoje kao svetlost i tama. Zlo je rezultat odsustva Božanske ljubavi u čovjekovom srcu. To je poput hladnoće koja dolazi kada nema toplote ili poput tame koja dolazi kada nema svetlosti.”

Taj student se zvao Albert Ajnštajn.

Loading...

Leave a Reply