VIC: Došao doktor u Afričko selo

Došao doktor u Afričko selo lečiti ljude. Sedeće godine rodi se u selu belo dete. Poglavica pita doktora: -Doktore, došao si lečiti ljude, a ne da spavaš s našim ženama! -Slušaj, to se događa u prirodi. Pravda se doktor -Vidi one jariće tamo, njih 19 je belo, a samo je jedno crno. -Slušaj, doktore, da zaboravimo mi ono o našoj ženi…

Dodatni kutak zabave:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *